Home Uncategorized Kaikeyi Ram Samvad

Kaikeyi Ram Samvad

1705
0
Lord Rama
Lord Rama

सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी।
जो पितु मातु बचन अनुरागी॥

तनय मातु पितु तोषनिहारा।
दुर्लभ जननि सकल संसारा॥

भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू।
बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू॥

संगीतमय रामकथा भजन, संकीर्तन मेरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम मेरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। कैकेयी-राम संवाद || Lyrics – Rajan Ji Maharaj

Reference:

  1. Image